Ubytování v soukromí
Počasí Ostrov - Slunečno.cz

Ochrana osobních údajů

Webová stránka pension-eric.cz nesbírá automatizovaně žádné osobní údaje.

Webová stránka pension-eric.cz obsahuje analytický kód pro měření návštěvnosti webu, tato analytická data zpracovává společnost Google Inc.. Více informací o datech a způsobu zpracování získáte zde: https://www.lovesdata.com/blog/2016/what-you-need-to-know-about-google-analytics-and-privacy . Sebraná data neidentifikují konkrétní osobu a do statistiky jsou započítávána anonymizovaně.

Webová strának pension-eric.cz obsahuje formulář pro odeslání rezervace, k úspěšnému zpracování rezervace je nutné vyplnit celý formulář. Tento formulář slouží jako objednávka služeb, z webu je odeslán e-mailem majiteli webových stránek a na webu samotném není dále uchováván.

E-mail s osobními informacemi dále zpracovává provozovatel penzionu / majitel webových stránek. E-mail s osobními údaji je smazán nejpozději dva roky od ukončení komunikace mezi zákazníkem a provozovatelem, nebo dva roky po ukončení plnění dohodnuté služby. V případě, že byl e-mail vytištěn, platí pro jeho skartaci stejné podmínky.

E-mail může být uschován v elektronické nebo papírové podobě v případě, že existuje neuhrazená částka za služby čerpané zákazníkem.